Ważne zmiany w systemie SENT od lutego 2022! Co się zmienia i dla kogo?

Już od 22 lutego 2022 system SENT zostaje rozszerzony o nowe grupy towarów. Może to być istotna zmiana dla przedsiębiorców zajmujących się transportem. Sprawdź, jakie towary będą od teraz podlegać systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów, kogo dotyczy najnowsza aktualizacja przepisów i co dokładnie się zmieni.

System SENT – zmiany od 22 lutego 2022 roku

Jakie zmiany obejmują system SENT od 22 lutego? Do listy towarów objętych specjalnymi wymaganiami co do nadzoru zostają dołączone dwie nowe grupy. Są to:

  • rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814,
  • odpady.

W przypadku tej pierwszej pozycji chodzi o substancje zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy. Zgłoszeniu podlegają tylko transporty o masie powyżej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Według nowych zasad obowiązywać będą również wyjątki. Dotyczą one przewozu towarów objętych procedurami celnymi oraz powrotnym wywozem, a także towarów w opakowaniach jednostkowych o objętości do 11 litrów – wówczas zgłoszenie nie będzie konieczne.

Jeśli chodzi o transport odpadów, od 22 lutego system SENT obejmuje nowe kategorie. Mowa tu o odpadach (w rozumieniu ustawy o odpadach) innych niż wymienione w ustawie o SENT, które są:

  • przywożone do Polski lub przewożone przez jej terytorium „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE oraz
  • przemieszczane na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

W tym przypadku również obowiązują wyjątki. Z obowiązku raportowania zwolniono każdy przewóz odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006, jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg.

System SENT – transport odpadów - geonavi.com.pl
Od 22 lutego 2022 system SENT obejmuje nowe towary. Dotyczy między innymi transportu odpadów przywożonych do Polski lub przewożonych przez jej terytorium.

Kogo dotyczą zmiany w systemie SENT?

Kogo powinny zainteresować zmiany w systemie SENT? Oczywiście wszystkich przewoźników, którzy zajmują się transportem towarów spełniających powyższe kryteria. Pozostali przedstawiciele firm transportowych nie muszą się jednak martwić – wprowadzone zmiany nie wpływają bowiem w żadnym stopniu na obsługę zgłoszeń SENT, czyli wysyłanie zgłoszeń, formularze czy schematy komunikatów.

System SENT – co to jest i do czego służy?

SENT to skrót oznaczający System Elektronicznego Nadzoru Transportu. Dotyczy on drogowego i kolejowego przewozu tzw. towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi. Został utworzony i wdrożony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) przede wszystkim w celu uszczelnienia systemu podatkowego. Monitorowanie dotyczy wszystkich podmiotów biorących udział w transporcie towarów wrażliwych – zarówno przewoźnika, jak i dostawcy oraz nabywcy.

System monitorowania drogowego przewozu towarów jest zintegrowany z platformą PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych). To za jej pośrednictwem (poprzez usługę „Przewóz”) należy zgłaszać transport towarów wrażliwych, podawać oraz aktualizować wymagane dane. W systemie powinna założyć jedna osoba reprezentująca daną firmę transportową, która będzie odpowiedzialna za wszystkie zgłoszenia. Jeśli jest to pracownik, potrzebne jest pisemne upoważnienie udzielone przez właściciela firmy.

To jednak nie wszystko, ponieważ przewoźnik w trakcie całej trasy przewozu towaru objętego zgłoszeniem jest zobowiązany do przekazywania aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu objętego zgłoszeniem. W związku z tym pojazdy realizujące na przykład transgraniczny transport odpadów lub przewożące inne towary objęte systemem SENT muszą być wyposażone w urządzenia do monitorowania GPS. Może to być aplikacja e-TOLL PL zainstalowana na urządzeniu mobilnym lub też sprzęt typu OBU albo ZSL.

Czytaj też: Jak skutecznie monitorować przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym?

Towary objęte systemem SENT

Konieczność zgłaszania transportu dotyczy tylko niektórych towarów określanych jako „wrażliwe”. Są to:

  • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe wykorzystywane jako dodatek do paliw silnikowych;
  • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80%, a także alkohol etylowy całkowicie skażony;
  • wyroby zawierające alkohol etylowy, w tym odmrażacze, rozpuszczalniki czy rozcieńczalniki;
  • susz tytoniowy,

od 22 lutego 2022 również:

  • rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 (zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej),
  • odpady.

Lista może być również rozszerzana w dalszym stopniu, dlatego przewoźnicy powinni uważnie śledzić zmiany w przepisach. Warto jednak zaznaczyć, że przepisy określają objętość lub masę ładunków, które zobowiązują do dokonania zgłoszenia w systemie SENT. Zgłoszenia nie wymagają na przykład towary wrażliwe przewożone w ilościach poniżej 500 litrów lub 500 kilogramów.

System monitorowania przewozu towarów – jak korzystać z SENT?

Przewoźnicy, którzy są zobowiązani do raportowania w systemie SENT (na przykład ze względu na międzynarodowy transport odpadów), muszą zarejestrować się na platformie PUESC. W przypadku dokonywania transportu towarów wrażliwych należy dokonać zgłoszenia przez odpowiedni formularz (co ważne – przed rozpoczęciem realizacji przewozu). Natomiast podczas przewozu konieczne jest przekazywanie danych geolokalizacyjnych pojazdu. Kierowca musi otrzymać numer referencyjny umożliwiający przesyłanie danych oraz zadbać o włączenie lokalizatora.

Niedopełnienie powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem wysokich kar pieniężnych. Więcej informacji na temat całego systemu, procedur, obowiązków i kar można znaleźć na stronach systemu SENT oraz PUESC. Jeśli natomiast potrzebujesz niezawodnego urządzenia GPS, które pomoże w wygodny sposób przekazywać niezbędne dane geolokalizacyjne, koniecznie sprawdź naszą ofertę!

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na

Udostępnij

Skorzystaj z naszej oferty

Wybierz najlepsze urządzenia GPS dostosowane do Twoich potrzeb

Popularne wpisy na blogu