Jak skutecznie monitorować przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym?

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym podlega szczególnym przepisom. Są one niezbędne przede wszystkim ze względu na ochronę ludzi i środowiska naturalnego. Wyznacznikiem w kwestii zasad transportu towarów niebezpiecznych jest międzynarodowa umowa ADR implementowana do polskiego prawa w 2002 roku. Poznaj jej kryteria i wymogi oraz dowiedz się więcej o monitorowaniu przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Transport towarów niebezpiecznych – podstawowe informacje

Kiedy można mówić o przewozie towarów niebezpiecznych? Warunki dyktuje wspomniana we wstępie konwencja ADR. Według jej zapisów poprzez towary niebezpieczne należy rozumieć wszystkie ładunki, które w standardowych warunkach przewozu mogłyby stanowić zagrożenie dla osób lub mienia. W związku z tym ich przewóz drogowy jest zabroniony lub ograniczony. Mowa tu w szczególności o substancjach wybuchowych, zapalnych, żrących lub zakaźnych i zawierających je substancjach lub materiałach. Są one wymienione w umowie ADR i podzielone na klasy:

1.     Materiały i przedmioty wybuchowe

2.     Gazy

3.      Materiały ciekłe zapalne

4.1. Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone

4.2. Materiały samozapalne

4.3. Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne

5.1. Materiały utleniające

5.2. Nadtlenki organiczne

6.1. Materiały trujące

6.2. Materiały zakaźne

7.     Materiały promieniotwórcze

8.     Materiały żrące

9.     Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych – inne przepisy

Ponadto realizując transport drogowy towarów niebezpiecznych, należy brać pod uwagę również inne przepisy, a w szczególności:

 • Dyrektywę 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r  ws. transportu lądowego towarów niebezpiecznych,
 • Ustawę z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych,
 • Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o  transporcie drogowym.

Obowiązki przewoźnika realizującego przewóz towarów niebezpiecznych

Najważniejsze obowiązki przewoźnika realizującego transport drogowy towarów niebezpiecznych obejmują:

 • posiadanie uprawnień ADR,
 • wybór odpowiedniego środka transportu zgodnego z wymaganiami prawnymi dla przewozu substancji niebezpiecznych,
 • odpowiednie oznakowanie pojazdu realizującego przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (pomarańczowymi tablicami w kształcie prostokąta umieszczonymi z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów),
 • właściwe przygotowanie i zabezpieczenie ładunku do przewozu.

Opakowanie i oznakowanie towaru to jednak obowiązek nadawcy. Przewoźnik powinien natomiast dodatkowo zadbać o odpowiednie zaplanowanie przejazdu – najlepiej po drogach o dobrej nawierzchni i niskim natężeniu ruchu, z ominięciem miast, ośrodków wypoczynkowych i sportowych. Niekiedy może być wymagane zgłoszenie lub uzyskanie zezwolenia od miejscowej policji lub straży pożarnej. Ponadto wskazany jest monitoring pojazdów, a więc stałe zbieranie informacji na temat ich lokalizacji GPS.

Transport drogowy towarów niebezpiecznych – oznakowanie pojazdów GeoNAVI
Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym wymaga specjalnych uprawnień, a także wyjątkowego postępowania. Konieczne jest m.in. odpowiednie oznaczenie pojazdów. Każdy transport drogowy towarów niebezpiecznych powinien też być monitorowany.

Monitoring GPS pojazdów a transport drogowy towarów niebezpiecznych

Monitoring pojazdów to świetny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa floty, kierowców oraz ładunków. Jest to również technologia pomocna przy zarządzaniu trasami i pracownikami, redukcji kosztów czy nadzorze nad stanem technicznym pojazdu. Zamontowane w samochodzie urządzenie przekazujące nieustannie informacje o jego lokalizacji GPS pomaga również zachować nadzór nad transportem towarów niebezpiecznych. Dlatego z tego typu rozwiązań korzysta obecnie większość przewoźników mających uprawnienia ADR.

Na czym polega monitoring GPS pojazdów?

Wystarczy zainstalować w samochodzie odpowiedni sprzęt, który łączy się z oprogramowaniem dostępnym z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego. Takie oprogramowanie daje szereg możliwości – nie tylko dokładne śledzenie pozycji pojazdu, ale również np. planowanie tras. Ponadto pomaga chronić samochód przed kradzieżą. Co więcej, urządzenie GPS można podłączyć do magistrali CAN w celu uzyskania wielu innych cennych informacji o pracy pojazdu. Dzięki temu monitoring GPS pojazdów może też służyć do analizowania stylu jazdy i zużycia paliwa oraz monitorowania stanu technicznego samochodu i czasu pracy kierowców.

Może Cię również zainteresować: Monitorowanie stylu jazdy kierowcy za pomocą lokalizatora GPS 

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym nadzorowany przez monitoring GPS

Zastosowanie systemu monitoringu GPS pojazdów jest niezwykle pomocne przy transporcie ADR. To prosty sposób umożliwiający nie tylko zdalną kontrolę nad pojazdami ale również:

 • łatwiejszą komunikację z kierowcą,
 • możliwość szybszego rozwiązywania pojawiających się problemów,
 • lepsze i łatwiejsze planowanie tras, w tym tras alternatywnych,
 • monitorowanie stylu jazdy, który jest niezwykle ważny przy transporcie towarów niebezpiecznych,
 • gromadzenie, przechowywanie i powracanie do danych na temat odbytych przejazdów,
 • monitorowanie warunków, w jakich przewożone są towary (z użyciem dodatkowych czujników, np. temperatury czy wilgotności),
 • zdalne unieruchomienie pojazdu (np. podczas kradzieży),
 • wysyłanie automatycznych powiadomień w przypadku wystąpienia niepokojących zdarzeń.

Co istotne, implementacja systemu monitorowania i jego obsługa wcale nie są trudne. Monitoring GPS pojazdów to technologia bardzo przystępna. Montaż i obsługa urządzeń GPS nie są drogie, za to dzięki nim możliwe jest uzyskanie sporych oszczędności np. na kosztach paliwa czy też kar wynikających z niedotrzymania przepisów. To rozwiązanie nie tylko dla firm realizujących przewóz ładunków niebezpiecznych w transporcie drogowym, ale dla każdej firmy transportowej. Jesteś zainteresowany tego typu technologią? Sprawdź jej szerokie zastosowanie!

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na

Udostępnij

Skorzystaj z naszej oferty

Wybierz najlepsze urządzenia GPS dostosowane do Twoich potrzeb

Popularne wpisy na blogu