Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych

Jesteś tutaj:

DEFINICJE

ADMINISTRATOR – Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest MOBILIA GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Kościelna Wieś (62-811) przy ul. Spacerowej 1/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000867053, NIP: 6080118160, Regon 38738172300000, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł (wpłacony w całości), zwany dalej Administratorem.

USŁUGOBIORCA – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu art. 43 (1) kc.

SERWIS – strona internetowa pod adresem https://www.geonavi.com.pl/

REGULAMIN – dokument, w którym zostały określone szczegółowe warunki korzystania z usług

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

ART.2. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora wyłącznie:
  a) w celach rozliczeniowych;
  b) w celu sprzedaży i wykonania usługi poprzez stronę internetową, w tym umożliwienie dostarczenia produktów Usługobiorcy;
  c) w celu zapewnienia kontaktu między Usługobiorcą, a Administratorem;
  d) do marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców, jeśli zostały one udostępnione: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres do wysyłki (ulica, miasto, kod pocztowy), a w przypadku przedsiębiorców dodatkowo: firmę, adres oraz NIP.
 3. W przypadku Usługobiorcy, który korzysta ze sposobu dostawy przesyłka kurierską Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Usługobiorcy, w zakresie i na czas niezbędny do dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
 4. Podając dane osobowe i przystępując do korzystania z usług, Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie wskazanym w art. 2 i 3 Polityki prywatności

ART. 3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usługi, ich niepodanie uniemożliwia uruchomienia usługi. Zakres wymaganych danych wskazany jest Usługobiorcy także w Regulaminie dostępnym w Serwisie
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność realizacji zamówienia usługi, które zlecił Usługobiorca
 3. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę dodatkowej zgody, dane będą przetwarzane w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, promocjach i usługach, związanych z działalnością Administratora.
 4. Dane Usługobiorców mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane Usługobiorców mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą osoby, której dotyczą.

ART.4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Każda osoba, której danymi osobowymi administruje Administruje ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich modyfikacji, poprawiania lub usunięcia.
 2. Administrator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: bok@geonavi.com.pl albo pisemnie na adres: siedziby Administratora

ART. 5 . PLIKI COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystano przeglądając Serwis).
 2. Administrator przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:
  a) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia;
  b) dostosowywania zawartości strony do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej;
  c) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki zamówienia poprzez formularz zamówienia).
 4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 5. . Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Serwis prowadzony przez Administratora – zgodnie z obowiązującymi przepisami, taka zgoda może być również wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawienia przeglądarki internetowej
 6. Administrator korzysta też z usług innych podmiotów, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
  • kontrolowanie ruchu na naszych stronach WWW;
  • zbieranie anonimowych statystyk, które mają na celu ulepszenie produktów
  • ustalanie liczby użytkowników
  • wykorzystanie narzędzia do komunikacji
  • kierowanie reklam
  • zintegrowanie z portalami społecznościowym
  • płatności internetowe.

  Administrator korzysta z usług następujących podmiotów: Google – w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników, którzy odwiedzili stronę pugo.pl. Google Analytics tworzy listy remarketingowe w celu dopasowania reklam w sieci reklamowej Google. Każdy użytkownik ma możliwość zrezygnować ze śledzenia poprzez Google Analytics. Facebook – w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do użytkowników. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w plikach “cookies” podmiotów zewnętrznych, ani za ich wykorzystanie. Proszę zapoznać się z Polityką Prywatności podmiotów zewnętrzynych: Polityka prywatności Google Analytics
  (http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
  Polityka prywatności Facebook (http://pl-pl.facebook.com/help/cookies)

Administrator korzysta z VWO, usługi analizowania i optymalizacji stron internetowych, dostarczanej przez Wingify, KLJ TOWER, 1104, North, Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi. VWO używa plików cookie, aby zrozumieć zachowanie odwiedzających i śledzić podróże użytkowników w Serwisie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Pliki cookie śledzą odmianę oglądaną przez użytkownika i pomagają w spójnym wyświetlaniu tej samej odmiany użytkownikowi, śledzą jego cele i określają, czy są częścią kampanii itd. Jedyną informacją zbieraną przez VWO na temat plików cookie jest identyfikator użytkownika, czyli identyfikator UUID, który nie zawiera żadnych danych osobowych. Więcej informacji o tym, w jaki sposób VWO wykorzystuje dane użytkowników, znajduje się pod linkiem: https://vwo.com/privacy-policy/.

Ustawienia plików cookies

ART.6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Dostęp do Konta możliwy jedynie po podaniu indywidualnego loginu (adres poczty elektronicznej) i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
 2. Strona może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony prowadzonej przez Administratora
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Ogłoszenie zmian nastąpi w ten sposób, że Administrator umieści na stronie internetowej informację o zmianach w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z opatrzoną datą, od której obowiązuje. Najistotniejsze z punktu widzenia Usługobiorcy zmiany będą odpowiednio wyróżnione.
 4. W razie wątpliwości lub sprzeczności pomiędzy Polityką a udzielonymi przez Usługobiorców zgodami, niezależnie od postanowień powyższych, podstawą do podejmowania oraz określenia zakresu działań przez Administratora są udzielone przez Usługobiorców zgody. Niniejszy dokument ma natomiast charakter informacyjny.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01/05/2015 r.