Uwaga! Od lutego 2022 transport odpadów objęty systemem SENT

System Elektronicznego Nadzoru Transportu znany jako SENT obowiązuje w Polsce od 2017 roku. Przepisy są jednak co jakiś czas aktualizowane – między innymi w celu objęcia obowiązkiem zgłaszania nowych grup towarów. Najnowsza nowelizacja weszła w życie 22 lutego 2022 roku. Od teraz systemem SENT objęty jest również transport odpadów. Dowiedz się więcej!

System SENT – zmiany od 22 lutego 2022

System SENT dotyczy transportu tzw. towarów wrażliwych, czyli wymagających specjalnego nadzoru. Został wprowadzony przede wszystkim w celu uszczelnienia systemu podatkowego i zapobiegania nadużyciom w tym obszarze. Zgodnie z przepisami, przewożąc towary objęte systemem SENT w ilościach przekraczających ustawowe minimum, należy dokonać odpowiedniego zgłoszenia w systemie poprzez platformę PUESC (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

Do tej pory do tych towarów zaliczały się wyłącznie:

  • paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje i preparaty smarowe wykorzystywane jako dodatek do paliw silnikowych;
  • alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80%, a także alkohol etylowy całkowicie skażony;
  • wyroby zawierające alkohol etylowy, w tym odmrażacze, rozpuszczalniki czy rozcieńczalniki;
  • susz tytoniowy.

Od 22 lutego 2022 roku lista SENT została jednak rozszerzona o dwie dodatkowe grupy ładunków:

  • rozpuszczalniki i rozcieńczalniki o kodzie CN 3814 zawierające więcej niż 70% masy olejów ropy naftowej, inne niż towary objęte tą pozycją zawierające alkohol etylowy,
  • odpady.

Oznacza to nowe obowiązki dla niektórych firm transportowych.

Czytaj również: System SENT – regulacje prawne, lista towarów 

Transport odpadów – obowiązek zgłaszania w SENT oraz wyjątki

W jakich dokładnie przypadkach transport odpadów podlega monitorowaniu SENT? Dotyczy to odpadów:

  • przywożonych do Polski lub przewożonych „w tranzycie” z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego państwa członkowskiego UE, przez Polskę, oraz
  • przemieszczanych na podstawie przepisów rozporządzenia nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów.

Z obowiązku zgłaszania w systemie SENT będą zwolnione przewozy odpadów, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1013/2006 (z tzw. zielonej listy), jeżeli ich ilość w przesyłce nie przekracza 20 kg. Do „zielonej listy” zaliczają się odpady, które nie są uznane za niebezpieczne – czyli między innymi makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, a pełna lista jest dostępna w załączniku III do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006.

Transport odpadów do recyklingu - ciężarówki wyjeżdżające z sortowni GeoNAVI
Od 22 lutego transport odpadów musi być zgłaszany w systemie SENT. Wyjątkiem są ładunki z tzw. zielonej listy, w tym między innymi makulatura czy odpady z tworzyw, jeśli ich masa nie przekracza 20 kg.

Przewóz odpadów zgłaszany w SENT – co to oznacza dla przewoźników?

Zmiany w przepisach sprawiają, że zarówno przewoźnik, jak i nadawca oraz odbiorca transportu odpadów będą zobowiązani do przestrzegania przepisów o SENT. W przypadku firm transportowych oznacza to konieczność zgłoszenia przewozu (przed jego rozpoczęciem) oraz uzupełnienia i aktualizacji danych.

Dodatkowo zmiany oznaczają konieczność wdrożenia systemu monitorowania drogowego przewozu towarów opartego o geolokalizację. Przewoźnicy powinni udostępniać dane geolokalizacyjne pojazdu przewożącego towary objęte systemem SENT. Tym samym są zobowiązani do montażu urządzeń GPS w pojazdach lub też korzystania z aplikacji mobilnej e-TOLL PL podczas realizacji każdego zadania transportowego z udziałem towarów objętych restrykcjami. Kierowca musi zaś mieć numer referencyjny oraz uruchomić lokalizator przy rozpoczynaniu przejazdu.

System SENT – rejestracja i zgłaszanie przejazdów

Rejestracja w systemie SENT jest niezbędna dla wszystkich podmiotów biorących udział w transporcie wymienionych wyżej grup towarów. Przewoźnicy mogą do niego dołączyć poprzez platformę PUESC. Jest to również narzędzie do zgłaszania wszystkich przejazdów SENT. Szczegółowe instrukcje dotyczące tych czynności można znaleźć na stronach PUESC.

Wszystkich przewoźników powinien uspokoić również fakt, że sposób dokonywania zgłoszeń pozostaje bez zmian, podobnie jak inne zasady funkcjonowania systemu SENT i platformy PUESC.

Sprawdź też: Obowiązkowe dokumenty transportowe kierowcy wykonującego przewóz[1] 

Międzynarodowy transport odpadów a monitorowanie przewozu

Jak dostosować się do nowych przepisów, prowadząc transport odpadów?

Pierwszym krokiem będzie oczywiście rejestracja w SENT i zapoznanie się ze wszystkimi wynikającymi z tego obowiązkami.

Warto jednak zadbać również o wygodny, funkcjonalny i niezawodny system monitorowania drogowego przewozu towarów. Z geolokalizacji można korzystać poprzez aplikację e-TOLL PL, jednak znacznie lepszym rozwiązaniem jest zamontowanie w pojeździe urządzenia typu OBU lub ZSL, które nie wymaga manualnej obsługi i zapewnia znacznie szersze możliwości wykorzystania.

Pozostałe korzyści z monitorowania GPS za pomocą OBU lub ZSL

System monitorowania GPS z użyciem urządzeń typu OBU/ZSL wspomaga również zarządzanie flotą i czasem pracy, pomaga w planowaniu tras, stylu jazdy i stanu technicznegooraz przeglądów pojazdów. Dzięki temu usprawnia pracę działu logistycznego oraz przyczynia się do zmniejszenia kosztów operacyjnych.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz transport odpadów, czy też innych towarów (objętych systemem SENT lub też nie), z całą pewnością warto zwrócić uwagę na nowoczesne rozwiązania dostępne w naszej ofercie od ręki. Sprawdź!

Zainteresował cię powyższy temat? Sprawdź nasze urządzenia na

Udostępnij

Skorzystaj z naszej oferty

Wybierz najlepsze urządzenia GPS dostosowane do Twoich potrzeb

Popularne wpisy na blogu